Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

Σ'ένα ψέμα σου ελπίζω...

Άκουσέ με
γι'ακόμα μια φορά,
άφησέ με
να έρθω λίγο κοντά,
ξέχασέ με
αν δε με θες τελικά,
μα πλάνεψέ με
ώστε να νιώθω καλά...